Stora Enso mot lägre vinst

Datum: 2000-11-16 11:55

Bolaget får svårt att upprepa årets rekordvinsten.

S-E Banken rekommenderar behåll i Stora Enso efter bolagets rekordstarka rapport. Bolagets relativa storlek kan medföra att intresset för bolaget kommer att vara stort trots att vinsterna i framtiden inte är lika stora. S-E Banken ser tydliga tecken på avmattning och att cykeln börjar ärma sig slutet med sjunkande massapriser nästa år.
Kurs då rekommendationen gavs:
96,5 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser