”Stora ekonomiska spridningseffekter vid Brexit Foto: istockphoto

”Stora ekonomiska spridningseffekter vid Brexit

Publicerad 2016-01-28 15:00:00

Brexit Om Storbritannien går ur EU, Brexit, får det konsekvenser för Londons finansiella status, vilket återverkar på de europeiska marknaderna.

Både ekonomin och politiken riskerar stora skadeverkningar om Storbritannien lämnar unionen, men de skadliga effekterna kan mildras genom nya former av samarbeten.

Det skriver Cathrine Danin, ekonom på Swedbank, i en makroanalys där hon bedömer chansen för att Storbritannien stannar kvar i EU till 75 procent. Men skulle det motsatta inträffa, att landet lämnar EU utan ett långtgående samarbetsavtal, skulle det få stora konsekvenser för arbetsmarknaden och utrikeshandeln.

Inte minst skulle ett sådant utträde slå hårt mot Londons finansiella status, menar hon. Risken för ett utträde har redan satt sina spår, till exempel förväntas att Bank of England väntar med sin första räntehöjning tills resultatet av folkomröstningen blir känt.

Ledamöterna i centralbanken noterade vid sitt sammanträde nu i januari att pundet redan tappat i värde inför den med stor oro emotsedda folkomröstningen.

Om Grexit dominerade nyhetsförmedlingen kring EU i somras har fokus nu förflyttats till Brexit. Senast under 2017 ska landet genomföra en folkomröstning i frågan, men bedömare tror att det sker redan i år. 

Den mest sannolika tidpunkten enligt Swedbanks makroanalys är september, men ett extrainsatt EU-toppmöte under februari kan leda till en uppgörelse redan då, vilket skulle leda till en folkomröstning i juni.

Om resultatet av folkomröstningen förväntas bli jämn ”är det sannolikt att marknadens riskaversion skjuter i höjden”. Det skulle inte bara innebära stigande riskpremier på aktie- och räntemarknaderna, utan också på en fortsatt försämring för pundet.

Ett ja i folkomröstningen får omfattande och svåröverblickbara ekonomiska konsekvenser för de övriga EU-länderna eftersom Storbritannien i dag är EU:s tredje största finansiär som stod för 13 procent av unionens budget ifjol.

Christer Fälldin