Stor rabatt i Kinnevik

Datum: 2000-12-14 12:14

Kinnevik handlas med omkring 42 procents rabatt vilket enligt H&Q är alltför hög.

Raset i Netcom, som står för en tredjedel av Kinneviks substans, har fått Kinnevik-kursen på fall. Förutom Netcom innehåller portföljen bland annat MTG, Millicom, Korsnäs och MTG. Vidare rekommenderar H&Q att byta ut Ratos mot Kinnevik. H&Q anser att Ratos portfölj är alltför vildvuxen och innehåller mogna bolag istället för tillväxtbolag. Dessutom är rabatten lägre än i Kinnevik, omkring 30 procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
186 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser