Stor fallhöjd i Nokia

Datum: 2003-04-24 23:21

Hoten mot vinstmaskinen Nokia är för allvarliga för att värderingen ska kunna motiveras, enligt Affärsvärlden.

Tidningen anser att ökad prispress och konkurrenter som blir allt bättre gör det svårt för den finländska telekomjätten att öka försäljningen räknat i kronor. Affärsvärlden räknar med en stagnerande eller något minskad försäljning för Nokia under de kommande åren. Två frågetecken är hur stor förlusten för systemverksamheten blir, och när denna kan bli lönsam. Dessutom anses bolaget vara överkapitaliserat även efter de planerade aktieåterköpen. Tidningen spår att vinsten från år 2000 inte kommer att överträffas. P/E-talet på ca 18 räknar med en tillväxt som Nokia inte kommer att nå. Även om systemdivisionen skulle ha en marginal på 10 procent och inte dra några omstruktureringskostnader skulle vinstmultipeln för 2003 överstiga 15. Affärsvärlden anser att en nivå mellan 10 och 15 skulle vara mer realistisk, vilket kräver att aktien går ner med en tredjedel. Rekommendationen är därför att sälja.
Kurs då rekommendationen gavs:
140 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser