Stigande stålpriser och ökande efterfrågan

Datum: 2010-01-13 13:56

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets höjer prognosen för vinst per aktie med 24 procent för 2010 och med sju procent för 2011. Detta motiveras till största del av de stigande stålpriserna. Ledande tillverkare i både Kina och Nordamerika har meddelat att det kommer att ske betydande prishöjningar för stålet under både januari och februari. Höjningar sker främst på grund av att det är högre kostnader för insatsvaror (järnmalm, kol och skrot) och efterfrågan. Handelsbanken tror att stålpriserna fortsatt kommer att stiga fram tills sommaren, vilket tillsammans med förbättrade volymer torde gynna aktiekurserna i stålsektorn. Handelsbanken har skrivit upp EBIT-prognosen för 2010 med 30 procent. Banken understryker att 30 procent av bolagets intäkter genereras i USA, som överraskade positivt redan under det tredje kvartalet, vilket bör gynna SSAB under 2010. Handelsbanken upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 175 kronor från tidigare 130 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
116,7 kr
Riktkurs:
175 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser