Stigande råvarupriser kursdrivare

Datum: 2010-01-20 14:12

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets tror på en återhämtning av den industriella aktiviteten inom OECD-området och fortsatt stark efterfrågan på basmetaller från tillväxtländer. Detta gör att banken höjer sina metallprisantaganden. Det är troligt, enligt banken, att det under 2010 kommer att råda produktionsunderskott för koppar och än större under 2011. Samtidigt kommer 10 % av världens zinkkapacitet försvinna från marknaden under åren 2011-2014, eftersom flera gruvor stänger ner. Givet bolagets kassaflödesgenerering vid rådande metallpriser bör nettoskulden kunna minska i rask takt och enligt Handelsbankens beräkningar kommer Boliden att vara överkapitaliserat redan 2011. Det finns även utrymme för extrautdelningar, trots det faktum att bolaget hade en ansträngd skuldsida för ett år sedan.
Kurs då rekommendationen gavs:
108,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser