Starkt stabilt Billerud

Datum: 2003-04-22 09:25

Dagens Industri menar att Billerud inte visar några svaghetstecken.

Billerud har starka marknadspositioner i sina segment och bolaget spår att årets vinst blir i nivå med 2002. P/E-talet är därmed 7 vilket jämfört med SCA och Holmen är mycket lågt. Kassaflödet är starkt och DI anser att direktavkastningen på 6 procent utan problem bör kunna bibehållas nästa år. Tidningen rekommenderar köp av Billerud-aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
102,5 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser