Starkt samband mellan BNP och Fri-TV Skandinavien

Datum: 2010-09-08 10:10

Bättre än index

MTG B

Öhman

Öhman Fondkommission höjer rekommendationen för Modern Times Group till Outperform från tidigare Neutral. Öhman skriver i sin analys att de funnit ett starkt samband mellan BNP –tillväxt och utvecklingen för Fri-TV Skandinavien. Eftersom utsikterna för de skandinaviska ekonomierna (särskilt den svenska) är ljusa är Öhman optimistiska om tillväxten för Fri-TV Skandinavien. Vidare förväntar sig Öhman att det kommer att ske en marginalexpansion framöver. Sportinnehåll är, enligt fondkommissionären, avgörande för att locka kunder eftersom det är mycket sämre än utbudet för film och tv-serier. Då MTG har skaffat exklusiva rättigheter att sända Premier League i Sverige kommer antagligen betal-TV Norden snabbare att öka snittintäkten per kund, ARPU, och även attrahera fler kunder. På tre till sex månaders sikt finner Öhman ett starkt stöd för en stigande aktiekurs och DCF samt SOTP ger enligt analysen ett värde om 590 kronor. Vidare anser Öhman att den senaste tidens rally i CTC Media inte är diskonterat i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
449,2 kr

Rekommendation från: Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser