Starkt köp för SKF

Datum: 2008-03-11 12:39

Starkt köp

SKF B

Nordea rekommenderar starkt köp för SKF

Nordea inleder bevakningen av SKF med rekommendationen starkt köp och riktkurs 150 kronor. En makroekonomisk dipp förväntas komma inom några kvartal, men SKF förväntas vara minst lika stabil vad gäller avkastning och kassaflöde som andra jämförbara sektorbolag, enligt Nordea. Marknaden tror att det gamla SKF med fokus på upprätthållande av volymer och överkapacitet i en fragmenterad marknad kan återuppstå vid en lågkonjunktur, enligt Nordea. Dagens SKF är förändrat och förbättrat så att det i termer av avkastning, kassagenerering, och resultatvolatilitet liknar andra bolag i sektorn som Atlas Copco och Sandvik, enligt Nordea.
Kurs då rekommendationen gavs:
113,125 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser