Starkt av Telia

Datum: 2000-11-09 11:36

Enskilda Securities rekommenderar i en not efter Telias rapport sina kunder att öka innehaven i bolaget.

Enskilda anser att rapporten i stora drag var bra. Resultatet låg elva procent över Enskildas förväntningar. Intkäterna var dock tre procent lägre än vad Enskilda räknat med. För innevarande år väljer Enskilda att sänka sina marginalprognoser för bolaget med anledning av högre kostnader på mobilsidan. Dessa kommer från en allt snabbare expansion. För 2001 och 2002 görs inga prognosjusteringar. Rapporten visar att oron för det tredje kvartlet nu är borta och därför återupprepar Enskilda sin rekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
61,5 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser