Starkt av BTS

Datum: 2004-08-19 14:14

Carnegie spår att BTS kommer att utvecklas ”bättre än index”.

Carnegie anser att BTS levererade en mycket stark rapport, trots att förväntningarna var höga. Carnegie menar vidare att utsikterna för resten av året ser mycket ljusa ut och att BTS nu återgått till att befinna sig i en tillväxtfas. Värderingen är också attraktiv menar mäklarfirman.
Kurs då rekommendationen gavs:
57,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser