Starkt andra kvartal

Datum: 2010-08-03 18:09

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets har sällan sett ett så stabilt kvartal av Tele2 som det andra kvartalet, där alla nyckeltillgångar slog förväntningarna. EBITDA kom in 11 % över förväntan, med den största positiva avvikelsen inom den ryska mobilmarknaden, där marginalerna nådde 35,6 % tack vare starkare vinst. Tillväxten på den svenska mobilmarknaden ökade 5 % och kassaflödet uppgick till 2 MDRSEK (före förvärv). Handelsbanken tror att deras EBITDA-estimat är 5-6 % över konsensus för nästa år och det kommer fortfarande överraskningar jämfört med estimaten från flera av bolagets nyckelenheter. Aktien handlas till ett 2011e EBITDA om 4,5x (justerat för Greenfieldportföljen), vilket är en stor rabatt gentemot TeliaSoneras 5,7x. Kombinationen av positiva estimatrevideringar och en väldigt stark balansräkning, även efter skattemålet, bör locka investerare. Risken ligger i bolagets beroende av den ryska marknaden (43 % av 2011e EBITDA) och i osäkerheten över hur 4G-licensieringen utfaller. Rekommendationen är Köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
130 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser