Starka julisiffror

Datum: 2010-08-16 11:13

Köp

H&M B

Hennes

Hennes & Mauritz redovisade på morgonen (16/8) starka julisiffror. Omsättningen ökade med totalt 21 %, eller 10 % i jämförbara enheter. Konsensus låg på 12 %, respektive 1,6 % (SME). Som tidigare publicerats ökade försäljningen i juni med 20 %, eller 9 % i jämförbara enheter. Försäljningsutvecklingen för augusti, den sista månaden i bolagets Q3:a kommer att publiceras i delårsrapport den 29 september. Jämförelsetalen kommer att vara relativt enkla, -11 % i jämförbara enheter. Erik Penser FK är fortsatt mycket positiva till H&M och räknar aktien som en tillväxtaktie som tack vare ett starkt kassaflöde och en överkapitaliserad balansräkning dessutom kan ge höga utdelningar. Aktien handlas idag till ett estimerat 12-månaders framåtblickande P/E-tal på 17,2x, vilket är en bra bit över 5-årssnittet om 19,7x. Rekommendationen är Köp och riktkursen sätts till 275 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
236,65 kr
Riktkurs:
275 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser