Stark vinsttillväxt till ett hyffsat pris

Datum: 2010-04-08 12:54

UBS

UBS anser att Autoliv är i en bra situation för att rapportera ett starkt 2010, med nyckeldrivarna stark volymåterhämtning, både på mogna och växande marknader, förbättrad mix med högre tillväxt inom större fordon och fortsatt stöd från kostnadsbesparingar. UBS tycker även att värderingar är attraktiv vid 10x 2011E PE, medan de tror att det är möjligt att EPS landar 20 % över konsensus. Bolaget är världsledande inom säkerhetssegmentet, med en marknadsandel på cirka 35 %. På dem växande marknaderna såsom Kina och Indien är bolaget också marknadsledande där de innehar 30 % respektive 45 % av marknaden. Under 2009 stod växande marknader för cirka 20 % av försäljningen, vilket gör att bolagets tillväxtprofil ser god ut på medelkort sikt också. UBS väntar sig en organisk tillväxt för bolaget om 23 % 2010 och 9 % under 2011. Rekommendationen är Köp och riktkursen sätts till 62 USD, motsvarande cirka 451 kronor. Riktkursen baseras på en DCF-modell där banken gör antagandena om att WACC uppgår till 8,5 %, långsiktig EBIT till 8 % och en tillväxt om 2,5 %.
Kurs då rekommendationen gavs:
373,5 kr
Riktkurs:
451 kr

Rekommendation från: UBS

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser