Stark tillväxtpotential

Datum: 2010-03-09 15:09

Nibe

Nibe producerar uppvärmningskomponenter och produkter för de nordiska och europeiska marknaderna. Bolaget har en imponerande historisk organisk tillväxt om 10 % per år de senaste tio åren. Det var ett tydligt trendskifte i den organiska försäljningen under fjärde kvartalet. Höga energipriser och förbättrad konsumentförtroende bör stödja efterfrågan och Handelsbanken Capital Markets förväntar sig en organisk tillväxt om 7 % under 2010. Förvärv kommer troligt också att öka tillväxten. Givet den attraktiva tillväxtpotentialen från ökade marknadspenetration av värmepumpar i Europa och solida intäkter, är värderingen attraktiv. Handelbanken väntar sig vidare att aktien kommer att stiga då tillväxten ökar och potentiella förvärv genomförs.
Kurs då rekommendationen gavs:
72,75 kr
Riktkurs:
95 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser