Stark rapport från SKF

Datum: 2002-10-17 10:48

Öka

SKF B

Rapporten från SKF var mycket bra och Swedbank är positiva till aktien.

Swedbank anser det var positivt att resultatet för årets tredje kvartal kom in så strakt som det gjorde samt att bolaget håller fast vid sin prognos om en ökad efterfrågan under det fjärde kvartalet. Investmentbanken anser att bolagets starka kassa är mycket viktig och att den kan komma att användas till antingen aktieåterköp, eller som de håller för mer troligt, till företagsförvärv. Swedbank höjer sin vinstprognos med åtta procent för 2002 och 2003. Rekommendationen öka upprepas och riktkursen höjs från den tidigare på 235 kronor till 260 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
235,5 kr
Riktkurs:
260 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser