Stark rapport – Vinsten ökar

Datum: 2009-12-09 11:40

Clas

Clas Ohlson rapporterade för det brutna räkenskapsårets andra kvartal (aug-okt). Rörelseresultatet uppgick till 145 MSEK, vilket var en ökning med 26 % jämfört med motsvarande period 2008/09 och var även bättre än Handelsbankens prognos om 133 MSEK. Försäljningstillväxten uppgick under november till 20 %, vilket även det var högre än Handelsbankens prognos på 17 %. På grund av rapporten höjer banken således vinstprognosen för innevarande år med 3 %. Valutaeffekten hade en negativ inverkan på bruttomarginalen under det andra kvartalet, vilket borde ha motsatt påverkan under det andra halvåret. Bolaget erbjuder en bra exponering mot starka konsumtionsmarknader i Sverige och Norge.
Kurs då rekommendationen gavs:
151 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser