Stark på lång sikt

Datum: 2009-11-16 10:35

Nibe

Nibe Industrier rapporterade tredje kvartalets intäkter lägre än Handelsbanken estimat på grund av en svagare försäljning än förväntat. Den lägre försäljningen berodde dels på en lägre efterfrågan i Tyskland och i Frankrike, dels på leveransproblem från den nya produktionslinjen i Markaryd. Trots lägre volymer rapporterades EBIT-marginalen för Heating and Stoves bättre än Handelsbankens estimat och det bådar gott för framtiden på lång sikt, när efterfrågan väntas återkomma och leveransproblemen bör vara lösta. Även om Handelsbanken dragit ner förväntningarna en aning tror fortfarande banken på Nibe Industrier och upprepar därför köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
78,125 kr
Riktkurs:
95 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser