Stark ökning av NAV under Q1

Datum: 2010-04-08 17:00

ABG

ABG Sundahl Collier förväntar sig att Industrivärden skall rapportera ett NAVPS om 121,5 kronor vid slutet av första kvartalet 2010, vilket innebär en uppgång med 10 % på kvartalsbasis. Under samma period har OMXSE-indexet gått upp med 8 %. De innehav som bidrar mest till ökningen av NAV under Q1 har varit Ericsson (upp 15 %) och Volvo (upp 17 %) medan inget innehav har haft en negativ påverkan på NAV. ABG förväntar sig inte heller att bolaget kommer att göra några signifikanta förändringar i portföljen. Bolagets NAV-rabatt om 26 % är nära ABGs mål på 25 % vilket gör att rekommendationen Behåll upprepas. ABG finner inte rabatten tillräckligt attraktiv för att rekommendera Köp. Riktkursen har höjts från tidigare 85 kronor till 100 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
94 kr
Riktkurs:
100 kr

Rekommendation från: ABG Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser