Står fast vid omsättnings- och rörelsemarginalmål

Datum: 2009-12-02 11:23

Hexagon

Hexagon som höll kapitalmarknadsdag igår meddelade att de står fast vid sitt mål om en omsättning på 20 mdr kronor och att rörelsemarginalen för 2011 bör landa på 20 %. Om detta scenario realiseras ser Erik Penser FK en uppsida till 130-140 kronor. Under 2009 har Hexagon gjort kostnadsbesparingar på 900 MSEK till följd av sitt struktureringsprogram. Fokus under kapitalmarknadsdagen låg på Metrology, Geosaptial och Sydamerika. Bolaget ser vidare en marknadstillväxt på längre sikt som uppgår till 8 %.
Kurs då rekommendationen gavs:
97,25 kr
Riktkurs:
100 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser