Stålet biter snart

Datum: 2001-06-12 00:44

Hagströmer & Qviberg spår att SSAB kommer att vända uppåt och rekommederar därför sina kunder att köpa in sig i aktien.

De europeiska stålproducenterna andas en försiktig optimism, då priserna på vissa stålsorter förefaller ha lagt det värsta bakom sig både i USA och Europa. Mäklarfirman spår att priserna på stål kommer att återhämtas under det andra halvåret, vilket leder till resultatförbättringar. Värderingmässigt ser aktien ut att vara ett fynd, menar H&Q. för helåret räknar mäklarfirman med en vinst på 10,1 kronor och köp rekommenderas på lång sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
89,5 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser