Stabil potential från portföljen

Datum: 2010-10-06 11:32

Swedbank

Swedbank står fast vid rekommendationen Köp och riktkurs 105 kronor för Industrivärden. Bolaget rapporterade ett NAV om 132 kronor per aktie, vilket var i linje med bankens estimat om 131 kronor. Förändringsmässigt i portföljen under kvartalet har Sandvikinnehavet ökat med cirka 0,9 miljoner aktier. Detta var i linje med om vad som tidigare annonserats. Den pågående försäljningen av Muntersaktier kommer att addera uppskattningsvis 820 MSEK (2 % av NAV) till kassan, vilket skulle kunna öppna upp möjligheter för ytterligare investeringar i portföljen. NAV-rabatten handlas över 27 % (C-aktien), vilket är i linje med 12-månaders genomsnitt (26,8 %) och klart över sektorgenomsnittet (21 %). Portföljen som har 100 % listade bolag och en hög direktavkastning (4 %) är positivt, medan utspädningen av utestående konvertibler kommer att begränsa potentialen (-205 baspunkter). Swedbank ser 14 % uppsida från bolagen i portföljen och att resultatet tillhör toppen i sektorn.
Kurs då rekommendationen gavs:
95,85 kr
Riktkurs:
105 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser