Stabil köpvärd bank

Datum: 2003-09-16 11:13

Veckans Affärer menar att för den som vill ha ett stabilt inslag i sin portfölj är Föreningssparbanken köpvärd.

Tidningen räknar med en vinst på drygt 11 kr per aktie både i år och under 2004, vilket ger ett P/E-tal på relativt försiktiga 10. VA skriver att en 20-procentig uppvärdering på sex till tolv månaders sikt är sannolik. Direktavkastningen är dessutom 5 procent. Föreningssparbankens potential, men också risker, anses vara mindre än hos flera av konkurrenterna.
Kurs då rekommendationen gavs:
115,25 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser