SSAB på väg tillbaka

Datum: 2002-12-02 14:12

Svensk stålindustri är inne i en ny glansperiod och Veckans Affärer menar att SSAB är ett tryggt köp för den långsiktigt.

SSAB är bland de högst värderade stålaktierna i ett europeiskt branschperspektiv, men VA anser att en premie är motiverad då bolaget är relativt specialiserat. Om konjunkturen i stort vänder upp och SSAB kan utnyttja sin nya produktionskapacitet finns det enligt tidningen en klar potential i aktien. Ett köp rekommenderas och anses innebära en trygg placering med en bra direktavkastning på drygt 5 procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
105,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser