SSAB bättre än index

Datum: 2007-02-15 14:35

Bättre än index

SSAB A

Carnegie rekommenderar bättre än index för SSAB.

Carnegie höjer rekommendationen för SSAB till bättre än index från neutral. Nedgraderingen till neutral har visat sig vara felgrundad eftersom priserna i södra Europa inte har gått ned utan stabiliserats och visar tendenser att gå upp, enligt Carnegie. Utanför Europa är priserna på väg uppåt, enligt Carnegie. Som en konsekvens av den senaste tidens prisstatistik förväntas, även om importen till Europa förväntas vara hög under 2007, priserna att falla under fjärde kvartalet, inte under andra kvartalet, enligt Carnegie. Vinst per aktie estimaten höjs också till 18,30 kronor för 2007 och 16,30 kronor för 2008, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
184,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser