SSAB attraktiv på sikt

Datum: 2001-02-28 18:36

Hagströmer & Qviberg ser det senaste årets kursnedgång som ett köptillfälle.

Mäklarfirman anser att marknaden nu diskonterat en svagare marknad samt en sämre pris- och efterfrågeutveckling. H&Q ser inte dagens konjunkturnedgång som ett hot mot sektorn, då en mjuklandning väntas. Hagströmer & Qviberg anser att värderingen av SSAB är attraktiv samtidigt som analyshuset anser att företagets fokusering mot högförädlade produkter bidrar till en lönsamhet över genomsnittet i sektorn. Mäklarfirman spår en god kursutveckling det närmsta året och rekommenderar köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
90 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser