Sonesson dyr

Datum: 2006-06-01 21:53

Avanza råder sina kunder att minska eventuella innehav i Wilh. Sonesson.

Nätmäklaren räknar för i år med ett rörelseresultat på 67,4 miljoner och en nettovinst på 45,1 miljoner kr, vilket motsvarar 1,30 kr per aktie. Börsvärdet är 900 miljoner och inklusive nettoskulden på 220 miljoner är företagsvärdet 1120 miljoner kr. Det innebär ett P/S tal på 0,92 och en s k ebit-multipel på 16,7. Det bedöms vara en hög värdering.
Avanza skriver att det finns en potential i förbättrade marginaler i Sonesson, men att man i det korta perspektivet inte ser någon potential.
Kurs då rekommendationen gavs:
26 kr

Rekommendation från: Avanza

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser