Softronic mot 6 kr

Datum: 2002-09-02 17:51

Börsinsikts beräkningar signalerar en kraftig undervärdering för Softronic.

Eftersom Softronic har goda möjligheter att övervintra kan avkastningen bli mycket hög på sikt. Börsinsikt beräknar ett motiverat värde på 6 kr per aktie, men på medellång sikt finns risk för en fortsatt trist kursutveckling. Detta tillsammans med bland annat fortsatt överkapacitet gör att rekommendationen endast blir neutral.
Kurs då rekommendationen gavs:
1,73 kr
Riktkurs:
6 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser