Softronic har mer att bevisa

Datum: 2001-02-19 10:38

Redeye spår att Softronic inte når sina lönsamhetsmål för innevarande år.

Softronics resultat var något sämre än vad Redeye prognostiserat. Bolaget indikerade att det kan bli aktuellt med en delförsäljning av säkerhetssystemdelen ITM, vilket Redeye anser är bra. Redeye anser dock att bolaget har större problem att lösa innan en uppvärdering är aktuell och behåller sin minska rekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
25 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser