Söderberg & Partners: Så ska du placera i sommar Foto: istockphoto

Söderberg & Partners: Så ska du placera i sommar

Publicerad 2016-05-26 07:15:00

Placera Trots sänkta bolagsvinster och relativt höga värderingar så är det aktier som gäller i sommar. Det konstaterar Söderberg & Partners i en färsk strategirapport. Alternativa placeringar är möjligen ännu mer lockande medan räntemarknaden får rött ljus.

Aktier får ljusgrönt betyg i Söderberg & Partners färska strategirapport som presenteras på torsdagen. Det är det näst högsta betyget på den femgradiga färgskalan.

Den globala nedrevideringstrenden med sänkta prognoser för bolagsvinster fortsätter visserligen, men inte i samma takt som förut. Efter den senaste tidens något stärkta aktiemarknad leder detta till att värderingar återigen handlas högre än det historiska snittet, skriver Söderberg & Partners.

”Vår bedömning är dock att denna är rimlig med hänsyn bland annat taget till den skillnad som bolagens direktavkastning ger relativt avkastningen på obligationsmarknaderna”, skriver Söderberg & Partners.

Stora regionala skillnader

Tittar man närmare på vilka aktiemarknader som ser mest attraktiva ut så hamnar Europa och Sverige i topp när det gäller utvecklade marknader.

”Vi är fortsatt optimistiska till den europeiska och svenska marknaden, där vi en potential till ytterligare kostnadsbesparingar och effektiviseringar i bolagen samtidigt som ledande indikatorer pekar på fortsatt makroekonomisk återhämtning”.

Däremot är Söderberg & Partners skeptiska till USA-marknaden.

”Vi kvarstår med Nordamerika på en orange signal där vi bland annat ser att uppgången på värdepappersmarknaden inte följs av vinstutveckling i börsbolagen. Dessutom kommer Federal Reserve att fortsätta med en åstramande penningpolitik”.

Tillväxtmarknader får ett övergripande gott betyg men även här gäller det att välja rätt.

”Inom tillväxtmarknader föredrar vi Asien exkl. Japan där tillväxtprognoser justeras upp och där värderingen är fortsatt låg medan vi inte ser att uppgången på den latinamerikanska marknaden drivs av fundamenta. Även de ryska förutsättningarna är trots oljeprisuppgången något svaga, men utvecklingen går i rätt takt och övriga Östeuropa gynnas av europeisk återhämtning. Vi höjer regionen till en gul signal”, skriver Söderberg & Partners.

Rött ljus för räntemarknaden

Räntemarknaden får ett övergripande rött betyg i rapporten. Framförallt ska man undvika korta räntor, till exempel penningmarknadsfonder. Om man ändå ska ge sig in på ränte- och obligationsmarknaden så är det företagsobligationer som är det bästa alternativet.

”Vi anser fortsatt att kreditrisk är att föredra och vi har under året redan sett en mycket god utveckling för både företagsobligationer inom segmentet Investment Grade och High Yield”, skriver Söderberg & Partners.

Alternativa placeringar kan vara bästa alternativet

Enligt Söderberg & Partners är svängningar på de europeiska och amerikanska finansmarknaderna just nu något större än tidigare. Men det är inte bara av ondo.

”Större svängningar bör generellt även underlätta avkastningsmöjligheterna för hedgefonder, som hade svårigheter främst i inledningen på året”, skriver Söderberg & Partners.

Även för andra alternativa tillgångsklasser såsom fastigheter och private equity bör förutsättningarna vara fortsatt goda, konstateras i rapporten och Söderberg & Partners ger faktiskt alternativa investeringar högsta betyget i färgskalan.

”Vi bedömer även att råvaror kan fortsätta att stabiliseras och att en balans mellan utbud och efterfrågan för oljan uppstår senare under året”, skriver Söderberg & Partners.

Grafik: Söderberg & Partners allokeringsbetyg maj 2016

Källa: Söderberg & Partners

Magnus Gustavsson

Söderberg & Partners , Marknadssyn , Strategirapport , Allokering