Société Générale sänker riktkurs

Datum: 2016-01-27 21:00

STOCKHOLM (Direkt) Société Générale "ligger kvar som säljare" efter onsdagsmorgonens bokslutskommuniké. Det framgår av en analysuppdatering daterad den 27 januari.

Société Générale lyfter i sin analys fram att den nya kostnadsguidningen om 3 procents ökning under 2016 i kombination med avsaknad av uppmuntrande utsikter kring intäktsutvecklingen väntas föranleda konsensusnedjusteringar.

Banken drar ned estimatet för vinsten per aktie med 9 procent för innevarande år och 5 procent för 2017 till följd av svagare intäkter, högre kostnader och risken för en ökning av energirelaterade kreditförluster.

Estimatet för energirelaterade kreditförluster höjs med 23 procent till 779 miljoner euro för 2016.

"Vi ligger nu ännu längre under konsensus och ser en begränsad risk på uppsidan rörande Nordeas lönsamhet", står det vidare i analysen där riktkusen sänks med 4 kronor till 82 kronor medan tidigare säljrekommendation upprepas.

Som uppåtrisker anges en förbättrad intäktstrend genom exempelvis en realtillväxt i räntenettot. Vidare pekas antagandet kring kreditförluster ut som något som skulle kunna visa sig vara pessimistiskt vid snabb oljeprisåterhämtning.

Société Générale tycker att Nordea gav en försiktig kommentar kring vinsten genom att tala om ett mål att öka vinsten per aktie, jämfört med tidigare utdelningskvotsmål.

Nordeas direktavkastning framhålls alltjämt som stödjande men ses inte som en raritet varken inom eller utanför Norden.

Kurs då rekommendationen gavs:
90,05 kr
Riktkurs:
82 kr

Rekommendation från: Société Générale

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser