SocGen höjer riktkursen

Datum: 2017-02-27 10:00

STOCKHOLM (Direkt) Société Générale tonar ned Astra Zenecas beroende av immunterapin, där läkemedelsbolaget för närvarande bedriver Mystic-studien inom lungcancer.

I analyshusets estimat svarar immunterapi för 25 procent av koncernens bedömda försäljningstillväxt för perioden 2017 till 2022. Astra Zenecas verksamhet inom hjärta/kärl (cardiovascular) uppskattas av Société Générale försäljningsmässigt ge lika stor försäljningsökning som Mystic under den analyserade perioden. Vidare påpekas att cancerområdet, exklusive immunterapi, väntas ge en större försäljningsökning än immunterapin för perioden 2017 till 2022.

Ovanstående ska ställas i relation till att kommentarer kring immunterapi dominerat diskussionen kring bolaget under den senaste tiden.

När Société Générale väljer ut viktigare studier, förutom Mystic, nämns Flaura-studien med Tagrisso för behandling av första linjens lungcancer, Themis-studien kring blodproppshämmaren Brilinta/Brilique hos diabetespatienter med typ 2-diabetes och Polo-studien med Lynparza för behandling av bukspottkörtelcancer.

Sammantaget förväntar sig Société Générale en genomsnittlig tillväxttakt på försäljningen om 12 procent för perioden 2017 till 2022.

Société Générale har en köprekommendation för aktien. Riktkursen sätts upp till 76 pund, motsvarande cirka 850 kronor, från tidigare 65 pund. Astra Zeneca är analyshusets toppval inom sektorn.

Kurs då rekommendationen gavs:
525,5 kr
Riktkurs:
850 kr

Rekommendation från: Societé Générale

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser