Snålt värderat stål

Datum: 2008-05-08 09:15

Veckans Affärer ser fortsatt kurspotential i SSAB-aktien med tanke på de fortsatt goda utsikterna både på kort och lång sikt.

Med det tidningen kallar för ytterst försiktiga antaganden ger kassaflödesanalysen en riktkurs på 280 kr. Värderingen med p/e 9 bedöms av VA i en relativvärdering framstå som ytterst snål.
Kurs då rekommendationen gavs:
210 kr
Riktkurs:
280 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser