Snabbväxande kläder

Datum: 2008-03-06 10:45

Till följd av kraftigt ökade riskpremier och den osäkerhet som generellt råder på marknaden nöjer Stockpicker sig med att rekommendera öka i Odd Molly.

Analysbladet spekulerar i en vinst på 6,20 kr per aktie i år. Skulle prognosen uppfyllas handlas aktien till ca 20 gånger den förväntade vinstnivån. En uträkning med utgångspunkt från en 30-procentig försäljningsökning ger enligt Stockpicker vid handen att vinsten blir 9 kr per aktie år 2009, något som skulle innebära att det snabbväxande Odd Molly värderas till p/e 14. Riktkursen på 150 kr kvarstår.
Kurs då rekommendationen gavs:
128,5 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser