Smarteq – ett smart val

Datum: 2001-05-14 14:58

Stockpicker upprepar sin köprekommendation för Smarteq.

Stockpicker är fortsatt positiva till Smarteq, vars marknad – accessprodukter och system för kommunikation mellan fordon - inte drabbats av telekomindustrins problem. Smarteqs omsättning på 50 miljoner kr det första kvartalet var väntad och Stockpicker gör bedömningen att marginalerna kommer att bli successivt högre under året. Rekommendationen köp och riktkursen 17 kr upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
7,5 kr
Riktkurs:
17 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser