Små tecken på återhämtning i egna butiker

Datum: 2010-03-25 12:21

Försäljningen

Försäljningen under andra kvartalet (Dec-Feb) i egna butiker rapporterades nyligen med starka siffror för december och februari (vilket visar på en marknadsandelsökning i Sverige), medan januarisiffrorna var svaga. Snö och kallt väder i februari verkar ha stöttat försäljningen av återstående vinterkollektion. Handelsbanken Capital Markets förväntar sig dock en fortsatt försvagning i grosshandeln (ännu ej annonserats) eftersom inköpen från externa leverantörer bör ha fortsatt i samma trend. Bankens estimatförändringar: Q2-försäljningen sänks aningen, eftersom inköpen från externa leverantörer i JC troligen har varit högre än vad som antagits tidigare. Resultatet sänks till en marginell förlust för kvartalet jämfört med bankens tidigare vinstprognos på +4 MSEK. Försäljning: 814 MSEK (917), EBIT: -2 MSEK (-589 MSEK inkluderat nedskrivningar om 500 MSEK, EBT: -7 MSEK, EPS: -0,03 SEK (-5,01).
Kurs då rekommendationen gavs:
9,8 kr
Riktkurs:
9,9 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser