Slår inte index

Datum: 2009-09-09 11:19

Vänta

Holmen B

Affärsvärlden skriver att mycket talar för att Holmen får svårt att slå index framöver.

Medan skogs- och energirörelsen fortsätter att ticka på uppges tryckpapper vara ett stort frågetecken som riskerar att bli en belastning framöver. När vinsten faller nästa år också och värderingen är utmanande hjälper det inte med hög direktavkastning, menar Affärsvärlden, som ser bättre värden i andra bolag med samma eller lägre värdering, som dessutom har bättre tillväxtutsikter. Rekommendationen blir därför att vänta med köp av aktier i Holmen.
Kurs då rekommendationen gavs:
194 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser