Skyhög risk i Fingerprint

Datum: 2006-03-27 16:07

Stockpicker menar att det ännu inte är dags att ta hem vinsten i Fingerprint.

Orsaken är den stora kassan och den stigande orderingången. Risken ses dock som skyhög och osäkerheten huruvida bolaget lyckas bli stabilt och lönsamt bedöms vara stor. Stockpicker skriver att det vore tjänstefel att kalla Fingerprint för fynd, och rekommenderar avvakta/behåll.
Kurs då rekommendationen gavs:
24,65 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser