Strålande utsikter för kanadensiska börsen Foto: istockphoto

Strålande utsikter för kanadensiska börsen

Publicerad 2017-02-17 09:35:00

Aktier Den energitunga Torontobörsen drabbades hårt när oljepriset rasade i botten i slutet av 2015. Men i fjol återhämtade sig index och nu ser utsikterna betydligt ljusare ut. Det menar Carnegie Private Banking, som anser att det är ”skottläge för den kanadensiska ekonomin”.

Torontobörsen är världens femte största börs – och är starkt beroende av hur det går för råvarorna. När oljepriset kollapsade 2015 sjönk börsen här till låga nivåer, eftersom Kanada är världens fjärde största olje- och gasproducent.

Men Carnegie Private Banking ser nu positivt på kanadensiska aktier. Den snabba tillväxtökningen i USA och oljeprisets relativt höga nivå är två av flera faktorer som just nu talar för Torontobörsen. Inte minst oljeprisnivån ger ett starkt intäktsflöde. 

Om till exempel USA:s BNP ökar med 1 procentenhet blir följden för Kanadas BNP ungefär 0,8 procentenheters ökning ger det cirka 0,8 procentenheters ökning.

I den antiglobaliseringstrend som blivit än tydligare efter Donald Trumps tillträde som president har Kanada intagit en motsatt position genom att ingå i nya frihandelsavtal, samt också genom nya beslut om att underlätta för utländskt ägande i landet.

Inte minst avtalet med EU om avskaffandet av alla tullar mellan Kanada och EU-länderna är positivt för den kanadensiska ekonomin.

Kanadas banker, som utgör den andra stora sektorn på Torontobörsen, cirka 40 procent, gynnas om ränteuppgången i världen fortsätter.

Eftersom Trump vill förhandla om Nafta-avtalet kommer det att påverka Nafta-ländernas ekonomier. Carnegie Private Banking förväntar sig rekyler till följd av oro avtalets omförhandling – och de rekylerna ska ses som bra köplägen.

Christer Fälldin