Skistar siktar på Europa

Datum: 2002-04-12 09:27

Swedbank anser att Skistar är undervärderad och rekommenderar sina kunder att öka i aktien.

Swedbank anser att de åtgärder som genomförts för att öka bäddkapaciteten, höja beläggningen och öka intäkterna per kund kommer att ge utslag i resultatet nästa år. Skistar har nu börjat leta efter förvärvskandidater i Europa och banken bedömer att ett förvärv kan bli lyckosamt då Skistar har god erfarenhet. Riktkursen höjs från 105 till 115 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
97 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser