SKF:s marginaler överraskar

Datum: 2004-07-14 15:08

equal-weight

SKF B

Morgan Stanley menar att den stora överraskningen i SKF:s rapport för det andra kvartalet var rörelsemarginalen på 10,2 procent.

Rörelsemarginalen förklaras till större delen av starkare prisnivåer. SKF:s pris/mix på 1,8% under det andra kvartalet, jämfört med Morgan Stanleys förväntningar på 1,1%.

"Vid telefonkonferensen verkade ledningen säker på liknande prishöjningar under fortsättningen av 2004", skriver investmentbanken i ett analysbrev.

SKF redovisade en volymtillväxt på 8,9 procent, över Morgan Stanleys prognos på 5,5 procent.

När det gäller divisionen Electrical höjer Morgan Stanleys analytiker på ena ögonbrynet. Rörelsemarginalen sjönk till 4,5 procent, jämfört med 5,1 procent för samma kvartal 2003, trots att volymerna steg med 11 procent.

SKF-ledningen räknar med att produktionsnivån ökar med 6 procent under det tredje kvartalet samt med lägre lagernivåer, vilket stödjer en fortsatt marginalförbättring.

Produktionsnivån kan dock komma att plana ut under årets fjärde kvartal, givet en högre bas för produktionsnivån under det tredje kvartalet.

Morgan Stanleys inställning till SKF-aktien är "equal-weight" och riktkursen är 290 kronor. P/e-talet är 11,1 baserat på investmentbankens prognos för 2005, i linje med sektorn.

"Vi anser att det är motiverat givet den begränsade vinsttillväxten relativt andra företag i industrin från 2005-2006", skriver Morgan Stanley i analysbrevet. (Direkt)
Kurs då rekommendationen gavs:
287,75 kr
Riktkurs:
290 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser