SKF värd 330 kronor

Datum: 2004-01-28 10:48

Bättre än index

SKF B

Fischer Partners spår att SKF kommer att utvecklas ”bättre än index”.

Fischer Partners anser att SKF visade starka EBIT, siffror för det fjärde kvartalet, trots valutapåverkan. Vidare anser Fischer att utsikterna för SKF i Europa nu ser allt bättre ut. 2004 och 2005 spås en vinst per aktie på 21,2- respektive 26,1 kronor. Riktkursen sätts till 330 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
284,25 kr
Riktkurs:
330 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser