SKF värd 330 kronor

Datum: 2005-01-28 13:19

Övervikt

SKF B

Lehman Brothers upprepar sin rekommendation övervikt på SKF.

Resultatet för det fjärde kvartalet överträffade investmentbankens förväntningar och utsikterna ser goda ut för innevarande år. SKF:s starka balansräkning innebär att bolaget, trots sitt inlösenprogram och höjda utdelning, har gott utrymme för att göra förvärv, anser Lehman Brothers. Trots fortsatt press från höga råvarukostnader tror Lehman att SKF kan bibehålla sina marginaler. Vinsten per aktie spås till 25,50 kronor per aktie i år. Nästa år väntas ett resultat på 25,80 kronor. Riktkursen höjs från 320- till 330 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
317,25 kr
Riktkurs:
330 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser