SKF värd 140 kr

Datum: 2007-02-20 15:12

No Case

SKF B

HQ Bank rekommenderar No Case för SKF.

HQ Bank sänker rekommendationen för SKF till No Case och riktkursen till 140 kronor. Ökningar i råvarukostnader kan vara ett hot mot SKFs marginaler framöver, enligt HQ Bank. SKFs exponering mot bilindustrin drar ned värderingen av SKF, och med en annalkande avmattning i Europa, som följer på avmattningen i USA och Japan, kan det bli tuffare för SKF, enligt HQ Bank. SKF värderas dessutom till en premie mot en diskonterad kassaflödesvärdering, enligt HQ Bank. Vinst per aktie förväntas bli 9,80 kronor för 2007 och 10,20 kronor för 2008, enligt HQ Bank.

Kurs då rekommendationen gavs:
142 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser