SKF väl positionerat

Datum: 2001-10-11 09:30

Köp

SKF B

SEB Enskilda banken anser att SKF nu är köpvärd.

SEB anser att SKF antagligen står inför en snar omvärdering med fokusering på den allt högre lönsamheten. Banken anser att de åtgärder bolaget vidtagit för att öka lönsamheten har varit lyckade. Investmentbanken anser också att kullagerbranschen verkar gå mot ett nytänkande, då SKF och flera stora konkurrenter säger sig prioritera pris framför volym. Företaget står väl rustat och detta medför att köp rekommenderas.
Kurs då rekommendationen gavs:
165 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser