SKF sämre än index

Datum: 2006-04-27 12:15

Sämre än index

SKF B

Fischer Partners rekommenderar sämre än index för SKF.

Fischer upprepar rekommendationen sämre än index för SKF, men höjer riktkursen till 115 kronor från 110 kronor efter kvartalsrapporten. SKF slog marknadens förväntningar med 250 miljoner kronor, men justerat för bland annat valutakursvinster och positiva volymeffekter från påsken var resultatet i stort sett i linje med förväntningarna, enligt Fischer. Noterbart är den skarpa förbättringen under första kvartalet i rörelsemarginalen inom industridivisionen till 12,4 procent, enligt Fischer. SKF antog en mer positiv syn på utsikterna, i synnerhet inom Europa, men Fischer förväntar sig att toppvinsterna uppnås under 2006, enligt Fischer. Vinst per aktie förväntas bli 9,35 kronor för 2006 och 8,21 kronor för 2007, enligt Fischer.
Kurs då rekommendationen gavs:
128,5 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser