SKF rustat för sämre konjunktur

Datum: 2001-04-26 10:30

Köp

SKF B

SKF:s kvartalsrapport bekräftar att bolaget är väl rustat för en konjunkturavmattning. Trends är positiva till aktien.

SKF redovisade ett starkt resultat i årets första kvartalrapport. Trends menar att SKF:s lägre konjunkturkänslighet motiverar en lägre riskpremie och därmed en högre värderad aktie. Det som främst motiverar en uppvärdering är dock den lägre förväntade volatiliteten i resultatutvecklingen. SKF-aktien handlas i en positiv trend och ser tekniskt stark ut. Trends rekommenderar köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
173 kr

Rekommendation från: Trends

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser