SKF mot kvalitetsstämpel

Datum: 2001-08-22 00:40

Köp

SKF B

SEB Enskilda banken rekommenderar sina kunder att köpa SKF.

Enligt SEB fokuserar nu SKF uteslutande på lönsamhet. Detta kommer att medföra en omvärdering av aktiens värdering, vilket kommer att leda till en kursuppgång. SEB anser att SKFs stadiga rationaliseringar gjort att bolagets nyckeltal nu börjar närma sig erkända kvalitetsbolag såsom Atlas Copcos och Sandvik. Dessutom pekar banken i sin analys på att bolaget inlett en prishöjnning, vilket leder till minskat konjunkturberoende. Risken för kursnedgång är liten menar SEB som rekommenderar köp med en riktkurs på 240 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
168 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser