SKF ”bättre än index”

Datum: 2005-07-12 00:18

Bättre än index

SKF B

Den amerikanska investmentbanken höjer sin rekommendation på SKF till ”bättre än index”.


Den amerikanska investmentbanken höjer sin rekommendation på SKF till ”bättre än index” från tidigare In-Line. (neutral) Simultant med höjningen av SKF så höjs rekommendationen för den europeiska sektorn för tillverkare av investeringsvaror till attraktiv från neutral. Uppgången i ISM-statistiken och andra mer positiva ekonomiska data indikerar att USA, och därmed världsekonomin, har återhämtat sig, menar investmentbanken. Vidare flaggar även Goldman för att den senaste tidens dollar-uppgång kommer att bidra till starkare siffror. Bolagets kassaflöde ger dessutom möjlighet till förvärv och återköp.
Kurs då rekommendationen gavs:
83,875 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser