SKF bättre än index

Datum: 2007-01-31 14:13

Sämre än index

SKF B

Carnegie rekommenderar bättre än index för SKF.

Carnegie rekommenderar bättre än index för SKF och riktkursen höjs till 160 kronor efter helårsrapporten. Rapporten var solid på alla punkter, med nya glädjande finansiella mål och en utdelning på 14,50 kronor per aktie, vilket är högre än förväntat, enligt Carnegie. Rapporten inger förtroende både för SKFs styrka och den globala efterfrågan, enligt Carnegie. De nya finansiella målen borde minska SKFs rabatt gentemot sektorn och dess närmaste konkurrenter, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 10,10 kronor för 2007 och 10,80 kronor för 2008, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
139,5 kr
Riktkurs:
160 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser